Arbetsloggen

Här kan ni följa arbetet med att  uppdatera och förbättra den 30+ år gamla anläggningen.
Loggen på den här sidan uppdateras 1 gång på månad typ, medan loggen i lokalen uppdateras löpande.

Hoppa till: 2021 ¤ 2020 ¤ 2019 ¤ 2018 ¤ 2017 ¤ 2016


 

11:48 2021-03-28
* Sorterat prylar
* Tagit ner all luftledning.
* Alla träd ner tagna.
* Kollat och mät kallförådet

 

10:54 2021-03-21
* Plockat ner en del träd.
* Diskuterat en del om framtiden.

 

16:47 2021-03-20
Hans visade banan.

 

11:15 2021-02-28
* Felsöker 24VDC systemet på banan.

 

13:49 2021-02-21
* Klippt en kabel för vändslingan i bergen. bortkopplad funktion

 

12:56 2021-02-14
* Frikörning
* Börja att plocka ner rullande material som vi kan hitta kartonger till.
* Bensintåget, IORE + vagnar, båda Dm3, Ma, blå X2000, IBAB loket, Kustpilen.

 

16:19 2021-02-05
Mixter med ny panel till vändskivan.

 

 

11:21 2020-12-13
* Dator labbar
* Bilder i Rocrail
* Fixat bilderna i RocRail

 

10:10 2020-11-22
* Städat trappen från löv, mindre risk för översvämning av vatten vid rengn.
* Testkört bana för att hitta fel som vi missat.

 

11:26 2020-11-15
* Prestanda testning av banan.

 

11:02 2020-11-08
* Master uttag installerat vid huvudströmspåslaget.
* Uppdaterat LocoNet kablarna vid centralen & boostrana.
* Bytte ut ett LocoNet uttag vid Höjersvik.
* Späningsökt utdragspåret och det fungerar nu.

höjning av gränsvärdet på autosäkringarna hjälpte inte.
Borde vara kortis Höjersvik - Morrsundet
Ingen höjning har gjorts.
Kortis bostergräns Orrberget - höjersvik V

 

11:12 2020-11-01
* Uppdaterat ettiketten för programmerningsväljaren.
* Påbörjat dokumenentation av vändskivan
* Disskutionerat
* Uppdaterat Rocrail, ESU & JMRI på labbdatorn.

 

11:25 2020-10-25
* Autosäkringarna: Höjersvik, huvud & bibana är nu inställda på 3,5A (jumper A), har löst problemet med kortslutning.
* Dokumenterat LocoNet och Tillbehörsbussen.
* Besök av kompisar 5st. till Hans.

 

11:56 2020-10-18
* Felsökt kameran i Magasinet, TP kabel fel, håller på att göra en ny.
* Felsökt problemen från igår visningskörning på banan, ingen lösning på problemet.

 

13:02 2020-10-17
* Städar inför att ta emot besökare för att visa banan.

 

11:15 2020-10-11
* Monterat ett uttag för Räls spänning vid labbplatsen.
* Fixat LocoNet till Morrsundet(Hamnen).
* Provat att åtgärda LocoNet på boostern i Magasinet.
* Lagat ledlisten som används som arbetsbelysning vid mek under banan.

 

11:00 2020-10-04
* Lödde in programmerningsspåret.
* Fixat LocoNet i Magasinet.
* Diskuterat

 

11:14 2020-09-27
* Monterat klart all LocoNet för Magasinet, men uttagen i Magasinet funkar inte just nu, allt övrigt funkar.
* Haft besök
* Mät upp kabel på Höjersvik
* Test kört banan.

 

09:57 2020-09-13
* Diskussioner
* Alla nya LocoNet jack i publikutrymmet är monterade.
* LocoNet uttagen "Orrberget" och "Höjersvik" är i drift.
* Upptäckte en konstighet i Magasinets LocoNet jack som måste fixas.

 

10:59 2020-09-06
* Ljusbilden på signalen berget är fixad. Rätt signalbild.
* Installerat nytt uttag vid Höjervik

 

11:37 2020-08-30
* Orrbergets LocoNet slinga från splittren är i drift.
* På går att fixar signalen till upp/ned fart till magasinet.
* Dissektioner
* Monterade ner sista gamla övervakningskameran vid Morrsundet.

 

11:21 2020-08-23
* Drgit ny LocoNet-cabel, Splitter- Höjervik
* LocoNet-kabel Orrberget installerad från splitter
* Magasinet har tillfälligt LocoNet.

 

10:59 2020-08-16
* LocoNet kabel mellan Centralen - Splitet
* Tillbehösbus ansluten till splitter
* A och B slad LocoNet ansluten till splitter, Tillfälligt för att ha LocoNet på banan. Magasinet har ingen LocoNet = Ingen DCC.

 

11:27 2020-08-09
* Centralen /linje har DCC
* Dokumenterat växelorrberget
* Limmat växel orrberget
* rensat kabel pulpet
* Driftsatt banan förbehållen handtag skör från B Uttag.
* Höjersvik - Morrsundet ej driftsatt.

 

11:02 2020-08-02
* Växel vid Orrberget ska nu vara fixad.
* Fixat kabel till matningen för Centralen och boostern.

 

16:20 2020-07-27
* Pratat med minitågs gänget.
* Fått godkännande av Johan och Hans att ringtransformatorn i vita låga är rätt inkopplad i lådan.

 

12:27 2020-07-26
* 20:09 2020-07-26 Monterat alla röda lysdioderna för "hit-knapparna" på vändskive panelen.

 

16:50 2020-07-09
Monterat säkringshållare i ringtransformatorn 2 * 16VAC

 

10:27 2020-07-05
* Svammel

 

11:56 2020-06-28
* Mekat med ringtransformatorn.
* Planerat golvmålningen.
* Diskuterat.

 

11:32 2020-06-21
* Installerat alla växeldekodrar i magasinet till DCC-tillbehörsbussen samt drivningen av paneldekodern.
  Växeldekodern i Morrsundet är ansluten till DCC-tillbehörsbussen.
* Morrsundet överflyttad till rätt booster "2".
* Översyn av Kustpilen

 

17:03 2020-06-19
* Justerat upp hyllan för boostern vid svängdörren (Höjersvik)
* Byggt ett extra hyllplan för att få plats med övrig utrustning.

 

11:29 2020-06-14
* Granholmen, Orrberget DCC klar till Booster 3 (röd)
* Dokumenterat transformatorer
* Felsökt kustpilen.
* DCC-tillbehörsbussen klar. 2,5mm^2 klart
* Diskuterat

 

11:52 2020-06-13
* Tillbehörsbussen Morrsunde, klar
* 14V AC Magasinet

 

10:12 2020-06-07
* Dokumenterat kablar på Höjersvik.
* Dragit mer kabel på tillbehörsbussen.

 

15:12 2020-06-02 Tisdag
* felsökte varför vi har kortis i skarven Höjersvik mot Morrsundet. Växelgata bibanan var felkopplad. Och lösningen som vi gjorde 30/5 återgick jag med. Så nu fungerar alla skarvar att åka igenom från alla håll.
* Kommer att fortsätta med dokumentation på hur Höjersvik är kopplad elektrisk.

 

16:11 2020-05-30
* Fixade till en problem växel och fick ett annat problem som vi påbörjat felsöka.

 

12:12 2020-05-24
* Problem med DCC-sync och nivåer mellan bibana och huvudbana.
* Målat golv i publik-uterummet.
* Fick inte i ordning den högra växelgatan.
* Kopplade in spår 6 o 7 matning, samt bibanan kryssväxel och växelgata.

 

13:50 2020-05-23
* Torkat golvet för målning imorgon.

 

11:47 2020-05-17
* Städat/röjt.
* Dissektioner.
* Dragit grunden i tillbehörsbussen.

 

11:57 2020-05-10
* Rengjort och målat golvet.
* Diskuterat riksföreningens förslaget och annat.

 

11:04 2020-05-03
* Monterade upp två avtappningar för DCC-tillbehörsbussen i Höjersvik
* Dissektioner
* Lagt in hastighetsprofiler på Kustpilen, Bensintåget och Publiktåget(7).
* Fann att det måste finns ström i rälsen för att paneldekodern i magasinet ska fungera.

 

17:52 2020-04-29
* Dissektioner
* Målade golv i publik utrymmet.

 

11:19 2020-04-26
* Monterat upp kopplingsblock för DCC-tillbehörsbussen vid Orrberget/Granholmen och Magasinet/Morrsundet.
* Städat och målat golv, andra lagret i magasinet och Granholmen samt fortsätter till brunnspumpen.
* Testat DR5000 som system central, vilket fungerade mycket bra.
! Planen är att måla den publika ytan, har dammsugit torkat.
Söndag

 

12:15 2020-04-19
* Förberett för att måla golv i magasinet, för att binda cementdamm.
* Förberett inkopplingen av LocoNet splittren.
* Dammsugit hela lokalen.

 

11:30 2020-04-12
* Monterade om kablarna till växeln #166.
* Fixat dokumentation för inställningar i paneldekodrarna.

 

15:37 2020-04-10
* La in ny tågväg #319 i magasinets paneldekoder och tågväg #309 i vändskivans paneldekoder.

 

11:21 2020-04-05
* Skrivit en motion
* Installerat växeldekoder i magasinet
* Höjersvik 4 av 8 står spänningssatta.

 

14:26 2020-04-03
* Booster3-Stationer kabel installerad.
* Höjersvik fysiskt bortkopplad från huvud & bibanan.

 

11:05 2020-03-29
* Sopat i kapprummet och delar under banan
* Nästan klara med de digitala växlarna i magasinet.
* Byte en växelmotor, som ska kopplas till en dekoder.

 

10:57 2020-03-22
* Fått till testen för RailCom i Rocrail.
* Dissektioner

 

17:36 2020-03-20
* RailCom test

 

16:31 2020-03-13
* Fixat till att högra delen av bangården i magasinet fungerar från Rocrail och via knapparna på panelen.
* Dragit ur extra kabel som har blivit över.

 

11:17 2020-03-08
* Byt dator i magasin.
* Lödde i ordning knapparna på panelen i magasinet.
* På började programmering av paneldekoder för de löda knapparna, ej klart.
* Tog borta 230V kabel ur panelen i magasinet.
* La in ett lok i Rocrail

 

11:56 2020-03-01
* Fixad fotobelysningen.
* Skrev betalnot på buntband, elkabel, krympslang.
* Diskussioner.

 

11:27 2020-02-23
* Skrivit verksamhetsberättelsen
* Klämt 3St RJ12 kontakter
* Monterat ihop en arbetsbelysning.

 

10:59 2020-02-16
* Monterat ur stor transformator ur magasinets panel.
* Förberett för att uppgradera LocoNet.
* Kopplat in de två hel-digitala växelmotorerna så att de fungerar på panelknapparna.
* Delat upp ner&upp spåret samt slingan i berget är kopplat till huvudbanan.
* Rensat kabel i panelen
* Felsökt backspäning.

 

11:07 2020-02-09
* Installerat Pull-up motstånd på knapparna för växel 163 i magasinet.
* Diskussioner.
* Wiktor har utökat sin kunskap på ESU ljud programmering.

 

11:07 2020-02-02
* Provade att ansluta de riktiga knapparna för växel 163 men fick spöksignal på de långa ledningarna.
  Återmonterade de temporära knapparna i nederkant till höger.
* Uppdatera ESU:s mjukvara i labbdatorn.

 

09:26 2020-01-27
* Fixade till den på började LocoNet panelen.

 

11:20 2020-01-26
* Visat anläggning för en eventuell ny medlem.
* Tagit upp ett hål för att byta bort en gammal LocoNet panel till en ny LocoNet panel.
* Diskuterat dragningen för de nya LocoNet dragningen.

 

11:44 2020-01-19
* Testat 10St LED ljuslister som är skänkta till GMJ från en kompis till Robert H, alla fungerar.
Testat 1 trafo för LED ljuslist och den funkar.LocoNet snack.

 

11:06 2019-12-15

* Installerat ny 230V brytbart uttag. Med ny kabel från Huvudbrytaren. Späningskollat späningen på uttaget.
* Slut monterat ett RJ12 uttag vi Morrsundet.
* Installerat Autobrytare i Orrberget och Granholmen. Funktionsprovat.
* B slingan för LocoNet. När man bryter DCC i körverdet, så försvinner LocoNetet i B slingan. Felsökning kommer att påbörjas.

 

12:00 2019-12-01
* Fixat växelkapparna i testbäncken för växel

 

11:03 2019-11-24 - Söndag
* Konfiguerat paneldekodern i magasinetspanel till att styra 163 & 150 adresserna.
* Visat banan för Has kompis
* Diskuterat var avbrott skulle vara.

 

11:41 2019-11-17 - Söndag
* felsökt paneldekoden i magasinet. [pågår] troligtvis dåliga knappar.
* Installerade Autobrytare i Morrsundet. [Problem, digitrack bostern bröt istället för Autobrytare.]
* Röd boster monterad på anläggningen. Matar bibanan, Autobrytaren löster ut enligt plan.

 

15:35 2019-11-15 - Fredag
* Felsökte varför spår-2 vid vändskivan inte fungerade, visade sig att relä #3 helt enkelt har dött, kopplade om så att relä #14 får styra det spåret istället.
* Monterade in komponenter för LED styrningen på panel-kretskortet för vändskivan,
  men kopplade inte in kontakten för den funktionen då det inte finns några LED att styra just nu.
* Diskuterade lite runt om hur Feedback enheten skulle användas på magasinets bangård.
* Uppdaterade Rocrails spårplan med feedback fält.

 

11:08 2019-11-03
* Monterade Växeldekodern #163 på sin rätta plats.
* Undersökt späningsfall Loconet.
* Resat trappen från löv.

 

10:54 2019-10-27
* Paneldekoder installeras i panelen på magasinet.
* Paneldekoder i magasinet har adress 21
* Pandeldekodern till vändkivan har adress 20
* Justerar upp växelgatorna i Rocrail.
* Test installerat de två sisa växelmotorerna och löst hjärtstycke styrningen för den som behövde det.

 

10:54 2019-10-20
* Lagat konstigt fel i växel 157, växel fungerar och växelgatorna fungerar i alla enheterna.
* På börjat att ta hål för nytt dubbel RJ12 panel vid morrsundet.
* Lagt in tågväg/växelgateknappar i Rocorail.

 

10:00 2019-10-18
* Lagt in växelgator/tågvägar i paneldekodern för vändskivan, till växlarna på magasinet.

 

11:00 2019-10-13
* Ställt in de stora handtagen, så att de inte bleepar.
* Fixat 230V matning till boostern i magasinet. som går på banans 230.

 

10:22 2019-10-06
* Rättade till elinkopplingen av växeldekorarna på magasinet.
* Monterade tyrckknappsstagen till vändskivepanelen.
* Städat

 

11:21 2019-09-29
* Tagit bort lösenordet på datorn på labbordet & nya Rocrail datorn.
* Lödde in de "lösa" växlarna i magasinet, så nu är det 12St växlar som är styrbara digitalt där.

 

10:34 2019-09-22
* Installerat växeldekodrar i magasinet Adresserna: 151-158.
* Lagt in växlarna i Rocrail.
* Anders L var ner och vi la in en del information för publik informations sidan om hus på banan.

 

11:17 2019-09-15
* Lok #6 hade DC matningen påslaget i dekoder, har programmerats om till DCC endast.
  Det verkar som att loket inte längre rusar vid på slagning av anläggningen.
* Planer för Loconet förstärkning.

 

11:15 2019-09-08
* Felsökt LocoNetBuffer interfacet.

 

12:57 2019-09-07
* När huvudströmbrytaren på anläggningen slogs på så rusade lok#6 som stod/står vid skroten (Rocrail spår 8b) rakt in i stoppbocken.
* Avinstallerad två installationer av Rocrail.

 

16:13 2019-09-04
* Städar inför besöket
* 2St besökare

 

10:36 2019-09-01
* Färdigställt booster i magasinet.
* Kollat att boostern vid Orrberget fungerar.
* Planerat övriga strömfördelning ut på banan.

 

11:47 2019-08-25
* Skivigt 2 motioner till Styrelsemötet kommande vecka.
* Justerat fakturor

 

13:17 2019-08-18
Diskutioner

 

16:42 2019-07-29
* Fixa till så att Rocos WIFI handtag fungerar att köra lok med, växlar kräver lite mer tankearbete just nu för att vara smidigt.
20:51 2019-07-29

 

16:37 2019-07-26
* Lysdioder löds till vändskivans utvärderingskort.
* Uppdaterad licens filen för Rocrail.
23:31 2019-07-26

 

11:02 2019-06-30
* diskussioner
15:41 2019-06-30

 

11:58 2019-06-23
* diskussioner
15:10 2019-06-23

 

15:54 2019-06-02
* Fixat bilder till nya besökarhäftet.
17:34 2019-06-02

 

11:07 2019-05-19
* Uppdaterat alla RocRail installationerna.
* Säkerhetsbrytare monterad till ny arbetsbordet.
18:10 2019-05-19

 

14:23 2019-05-12
* Diskussioner.

 

11:11 2019-05-05
* Uppdaterat ESU mjukvaran
* Uppdaterat Rocrail på arbetsbordet.
18:16 2019-05-05

 

11:00 2019-04-28
* Diskussion om banan
18:18 2019-04-28

 

11:26 2019-04-21
* Diskussioner
* Monterat 24V trafon
21:23 2019-04-21

 

11:31 2019-04-14
* Satt upp hylla för testspåret, vid nya arbetsplatsen.
* Kopplat LocoNet & 230 till nya boostrarna.
* Diskuterat
* Städat upp lite.
17:43 2019-04-14

 

11:23 2019-04-07
* Diskussioner
* Letade RJ11/12/45 tången.
17:03 2019-04-07

 

10:39 2019-03-24
* Målar väggskivan.
* Fixat till nya arbetsplatsen.
* Lagat trälisten på Höjersvik.
* Grovstädat.

 

11:11 2019-03-17
* Dragit sync kabel till de två röda boostrarna.
* Flyttat en röd booster in till hålet mellan orberget och granholmen.
* Borrat och skruvat fast medlemsskåpet.
* Planerat förbättringar för nya arbetsplatsen.
* Limmat industrispåret på höjersvik.
17:46 2019-03-17

 

13:03 2019-03-10
* Fäste testbanan i väggen.
* Påbörjad dokumentation av kablar spårvägen/jvm
* På börjat nästa steg på styrningen av vändskivan, kontakten för spår på/av gick sönder.
* Dissektioner
17:52 2019-03-10

 

19:00 2019-03-08
* Felsökt ytligare krypströmsproblematiken.
Tidigare felsökning löste inte problemet.
Reläkort 2, Höjersvik V - orrberget, Den hade även matningen till spårvägen. Den är klippt nu. Krypströmen försvann. Undersökte krysset spårvägen/JMV. Hittade att en isolering som hade krypit ihop, Så kontakt uppstod. Har gjort en ny kapning för att skapa isolations. Har diod och ohm mätt krysset spårvägen/JMV.
Växeln var inte problemet.
*Tittat på Norsk hydro, ska veriferas att anläggningsdelen är kry.   
21:42 2019-03-08

 

11:14 2019-03-03
* Fel funnet i korsett spårvagn/industrispåret, spårvangsspåret är frånkopplat.
  Felet med krypström mellan bibana och huvudbana försvann efter att spårvagnsspåret kopplades ifrån systemet. (helt frånkopplat)
17:16 2019-03-03

 

17:54 2019-02-22
* Försök till att åtgärda 24Volts problemet, vilket har visat sig att vi har krypstöm mellan huvudbanas centralbooster och bibananas booster.
Problem inte löst ikväll
20:04 2019-02-22

 

11:25 2019-02-17
* Monterade upp hylla för ny plats för centralen och booster.
* Skapade fler segment för innertunneln vid Lillviken.
* Kackat lite vatten i forsen och städat.
* Byt skåp ute i entrén.
* Diskuterat lite om spårplan om magasinet.

 

11:57 2019-02-10
* Allmän diskussion om magasin.
* En tunnelfrofil in till Lillviken, påbörjad.

 

11:33 2019-02-03
* 12:34 Skottat trapp och runt alla grindarna.
* Knackat bort mer material vid frosten. stort set klart.

 

11:15 2019-01-27
Nytt BIOS batteri installerat
Justerat värden på vändskivan.
Påbörjat ny boostersektion i magasinet. Verktyg saknades.
Knackat på forsen under bron.

 

01:21 2004-09-17
02:53 2004-09-17 = 11:30 2019-01-26
Nytt BIOS batteri behövs.

 

11:31 2019-01-20
* Vändskivan har vi bytt motorpacket på.
* Nya spårlägen är inlagda.
* RocView har gemensam Image mapp på Z: enheten.
* Allmän diskussion

 

11:17 2019-01-13
* Skottat trappen
* Allmän diskussion
* introducerat ny medlem

 

12:17 2019-01-06
* Monterade och programmerade den lagade paneldekodern.
* Städat och lagt ut
15:28 2019-01-06

11:05 2018-12-16
* Uppdaterade låsta IP-nummer i routern.
###.###.#.#    TESTBANA    
###.###.#.#    ROCRAIL-SEVER
* Fixade bättre ljussättning till lok & vangsfotgraferningsplatsen.
* Monterat verktygstavla i magasinrummet
* Byte lamport i spotarna över Morrsundet.

 

13:41 2018-12-09
* Diskuterat.
* Dekoderbyte i blå Rc3 loket adress 8.
* Paneldekoder för "HIT" knapparna för vändskivan är på reparation.

 

15:16 2018-12-07
* Installerat LAN Swich i fikarummet.
* Orrbergets dator nu är fastinstallerad i nätverket.
* Den lösa nätverkskabeln som låg på golvet till Orrbeget har flyttats till datorn vid testbanan.

 

08:04 2018-12-07
* monterade upp de röda boostrarna med sina trafos.

 

11:07 2018-12-02
* Skruvat upp rscld för att uppgradera LocoNet.
* Diskuterat en del

 

14:30 2018-12-01
* Installerat lok & vagns kamera program i datorn på testbanan.
* Installerat ljud inspelare/editor program i datorn på testbanan.

 

11:57 2018-11-25
* Provade att kontrollera varför vattenlarmet bara larmade på ström bortfall och inte återkomst.
* Prvat att programmera paneldekodern, den dyker inte upp i BT interfacet.

 

11:16 2018-11-23
* Snyggat upp i kablarna runt vändskivansreläkort.
* Fixat en felkoppling på testkörningsbanan, var inkopplat så att N-skale spåret fick sin körström från vredläget "3R" då ena sladden hade lödds in på mitten ledaren, den är nu flyttad till rätt ställe så N-skale spåret får sin ström från "2R" läget nu.
* Städat upp på golvet runt vändskivan.

 

11:12 2018-11-18
* Kanpparna för strömen till spåren runt vändskivan fungerar nu.
* HIT-kanpparn är inte programmerade ännu.
* Fixat med labbdatorn.

 

13:43 2018-11-17
* Installerat tågfotobelysningen

 

15:40 2018-11-16
* Fixat ljussättningen till tågfotokameran.
* Löde in kablarna i kabelplinten vid vändskivan, så nu är bara panelens inlödning kvar.
* Dokumenterat inlödda kablar.

 

16:05 2018-11-08
* Alla spåren runt vändskivan får nu sin DCC ström genom reläkortet, styrningen är inte fixad ännu.

 


11:08 2018-11-04
* Kopplat in gemensam DCC signal till alla gemensamma poler på reläkortet för vändskivans späningsfördelning.
* Provkört en del ny inköpa lok.
* diskussion.

 

13:59 2018-11-02
* Testat funktionen "Spela in" i Rocrail

 

10:50 2018-10-28
* Riggat upp lok-kamera på testbanebordet.
* Förberett för karftstyrning till sidospåren vid vändskivan.
* Mixtrat med Rocrail.

 


12:43 2018-10-21
* Städat trappen från löv.
* Gjort testkörningsbordet körbart.
* Kopplat in växeln på testkörningsbordet.
* Åtgärdat temporärt dccglapp i huvudkonsolen, växlarna på Höjersvik.
* Testat Rocrail på nya datorn "Bild1417"

 

10:56 2018-10-14
* Målade testkörningsb0rdet i ljust grönt.
* Rensat oanvända kablar.
* Förberett matning till sidospår runt vändskiva.
* Förberett matning 12 volt till tre reläkort.
16:59 2018-10-14

 

11:05 2018-10-07
* Letar borrmaskin
* Monterade upp testkörningsbordet.

 

11:01 2018-09-30
* Tagit bort icke använda sladdar.
* Rocrail mek.
* Diskuterat loconet uppgradering på banan.
* Arbetat med testkörningsbord.
* Inspekterat boostrarna.
* Diskuterat ny placering av elektronisk utrustning (centraler/boostrar och dekodrar).

 

11:04 2018-09-23
* Städat trappen från löv.
* Diskuterat runt testbanan
* Allmän diskussion
* Undersökt växlarna på övre dolda bangården

 

09:58 2018-09-20
* Testat lite i Rocrail

 

11:10 2018-09-16
* Städat trappen.
* Dokumenterat JMRI växelgator.
* Genomgång i CAD för kugghjul

 

11:09 2018-09-09
Test lagt provkörnings ovalen, R4 ser bra ut.

 

13:34 2018-09-08
* Felsökning av SPROG; enheten fixades genom att byta usb-port på datorn (COM4 > COM5).

 

11:14 2018-09-02
* Bytte RJ12 kontakt på ett UT-4 handtag.
* Diskuterat spårplaner och LocoNet
* Uppdaterat Rocrail på datorn BILD1417

 

11:03 2018-08-26
* Diskussioner om LocoNet
* Panerat för att uppdatera plafonden ovanför modelljärnvägen.
* Vi har godkänt inköpa av material till uppgraderingen av plafonden.

 

10:19 2018-08-23
* Finjusterat vändskivan

 

09:27 2018-08-12
* Justerat Rocrail så att vändskivans grafik rörig efter hur kommandona till vändskivedekodern ser ut, samt de fysiska knapparna fungerar rätt mot grafiken nu.
* Städat lite.
* Utfört datavård.

 

13:34 2018-08-10
* Städat upp.
* Flyttat in hylla i fikarummet.

 

11:05 2018-08-09
* 11:44 Bords skivorna är till kapade.
* 12:53 Åter efter besök på Byggmax för material till bordets ben.
* Plockade ut hylla från magasin rummet, ställde det i hallen.
* Höjde gamla arbetsbordet till rätt höjd för att bli ny bangård.

 

12:08 2018-08-05
* Köpte material till testbanan, byggs klart på Torsdag eller Fredag.
* Pantat 2 säckar med mögliga burkar vilket gav 146 och 157kr.

 

13:36 2018-08-04
* Uppdaterat besöksstatestiken.
* Fixat spårläget i vändskivedekodern för lokstall1 och spår3.
* Installerat en webbkamera för att ta lok och vangsfoton till JMRI & Rocrail.

 

16:51 2018-07-13
* Vändskiva kör efter egen idé, dokumenterar felen och sänder till Anders B.

 

13:47 2018-07-12
* Gjort klart vändskivan, den bör vara okej för att testköras av andra nu.
* Städat lite.
* Testade nya snäckväxeln till vändskivan, utan att fysisk montera in den på vändskivansaxel.
   Den går tystare än den som sitter uppe nu och bra mycket långsammare (1:20)
 

 

15:35 2018-06-30
* Löde om en kallödning som var grundproblemet för att styra Höjersviks DCC växlar
* Bättrade på DCC kabelanslutningen till bibanans booster.
* Om man kör in en fellagd växel på Morrsundet förlorar man även möjligheten att styra DCC växlarna.
17:47 2018-06-30

 

16:01 2018-06-29
 * Ominit. vändskivan
 * Uppdaterar spårlägena, ej klar.
18:35 2018-06-29

 

11:43 2018-06-24
Uppgraderat vändskivedekodern från veron 6 till version 8.
Omindexerat dekodern.
Rocrail kan bara slå på & av strömen på spåret, lägger inte om några växlar inge.
17:49 2018-06-24

 

11:35 2018-06-05
* fixar sista detaljen på mekbordet.
12:06 Klart.
12:21 2018-06-05 går för dagen.

 

11:18 2018-06-03
* kopierat rocrail filerna till USB minnet - katalog 2018-03-03.
* Byggt klart till 98% mekbord på hjul, det som saknas är bordsskivan.
16:02 2018-06-03

 

11:02 2018-05-27
* Installerat SPROG på "Labbdator"
* Påbörjat bygnation av arbetsbänk.
* Konfugurerat upp JIMRI & Rocrail på nya labbdatorn via SPROG 3
16:44 2018-05-27

 

09:28 2018-05-20
* Dokumenterat relä ID och placerning på banan.
* Installerat Rocrail på nya fjärrdatorn.
* Installerat AnyCam på nya fjärrdatorn.
* iNSTALLERAT Libreopffice på nya fjärrdatorn.

 

11:20 2018-05-13
* Dator jox
16:41 2018-05-13

 

11:16 2018-05-06
* Satte upp kablar till nya nätverks switchen
18:35 2018-05-06

 

15:38 2018-05-02
* Hämtar filer för att sända in till tidningen sidospår.
17:54 2018-05-02

 

09:44 2018-04-29
* Ställt in alla spårlägena på vändskivan, bör gå att köra med adress+C knappen.
* Rengjort E901
* Diskuterat spårlöningar.
18:48 2018-04-29

 

11:27 2018-04-22
* Städat i magasinet.
* Undersökt måtten för ny mek-plats.
* undersökt måtten för nytt spårområde på gammla mek-platsens platen.
* Skapat en inköps för nya mek-platsen.
16:27 2018-04-22

 

18:13 2018-04-19
 Möte: Robert H & Tobias.
20:47 2018-04-19

 

11:13 2018-04-15
* Byt stegmotor på vändskivan, ett varv är nu 4320 steg för 360 grader.

 

11:10 2018-04-08
* Bytt brytare på nybytta växeln p.g.a. den gamla fungerade inte.
* Diskution om nytt utrymme och vi tog fram ett förslag baserat på redan framtagna förslag.
* Beslut om inköp av en sats reläkort.
16:55 2018-04-08

 

11:30 2018-03-25
* Testat lite i Rocrail för vändskivan
17:01 2018-03-25

 

18:22 2018-03-17
* Uppdaterat spårlägena på vändskivan.
20:27 2018-03-17

 

18:54 2018-03-16
* Testade vändskivan, strömupptagningen ställer till det fortfarande eller så är det vår hög utväxling som gör det.
20:00 2018-03-16

 

09:57 2018-03-11
* Justerat strömblecken på vändskivan.
* tejpat strömblecken för att skapa en stadigare enhet (minska hoppande med strömblecken)
* Strömblecken spände för mycket, gör om.
12:16 2018-03-11
lunch
15:28 2018-03-11
* Om indexerar vändskivan.
* Modifierat vändslingautomatiken. klapprar ej nu.
* Uppdaterat dokumentation, vändslingautomatiken.
* Lillviken, permanent matning.
18:10 2018-03-11

 

18:19 2018-03-10
* Laddat ner vändskivans data
* Kollat spårlägena medurs (T) alla verkar stämma nu.
* Sparat ner data i telefon.

 

11:45 2018-03-04
* Testade att köra ett DIY o-scope (kolla upp stavning) på datorn, men då system jorden går ända ut till svart prob.
så är det ingen bra lösning.

 

11:12 2018-02-25
* skottar trappen.
* Stallspår Permanent matning.
* Spårat LocoNet kabel, och uttag.
* Monterat ihop komponent provare, finns på arbetsbänk.
* Lillviken "prov permanent matning".
* Felsökt korsväxel, inte hittat lösa sladdar, klapprar vid låg hastighet med tugnt lok.
    -Fråga om det är för lågt ställd eller skitigt spår.

 

10:55 2018-02-11
* Felanmälde trilskande/sprakande strömbrytare för belysningen entrén.
* Den felande brytaren kommer att bytas under veckan.
* Växel 24 fixad för digital drift.
* Genomgång av lösa papper.

 

13:24 2018-02-10
* Video filmat vändskivan, elsättning av rälsen på vändskivan fungerar fint nu.
Vändskivan fungerar bäst i medurs körning, men med nästan alla spårlägena 50-200 pulser fel.

* Har installerat de flesta program vi behöver på Labb-2 datorn men inte konfigurerat dem.

 

11:39 2018-02-04 - Söndag
* Skottar fram trappen ut.
13:12 2018-02-04 - Klar med snöskottningen.
* Mekat med vändskivan.
- Har justerat strömupptagningen så att den tar på fyra strömbleck istället för två.
- Uppdaterat till senaste systemprogrammet för dekodern.
- Vissa spårpositioner är nu lite fel, fixar det nästa gång.
18:04 2018-02-04

 

10:56 2018-01-28
* Märkte upp en kabel och förbättrade dragningen.
* Kontrollerade det trasiga mätinstrumentet på stora panelen och den behöver bytas till en ny.
* Rensat upp i pulpeten från gammal kabel.

 

-- 10 2018-01-21
* Fota anläggningen.
* Påbörja artikel till Sidospår.

 

11:08 2018-01-14
* Färdigställde uttaget till programmeringsvredet.
* Installerat en fast nätverkskabel mellan router och switchen i magasinet.

 

16:20 2018-01-13
* Kopplade in Digitrax centralen.
* Märkte upp knappar

 

13:37 2018-01-12
* Panel fixad

 

11:10 2018-01-07
* Programmeringsratten är nästan klara, saknar panel med text.
* Hans kollar inkopplingen av programmening rattarna.
* E 901 loket är inkört enligt manualen.
18:13 2018-01-07

11:08 2017-12-17
* Fält in LocoNet uttag vid bensinspåret och tagit bort det gamla.
* Verksamhetsberättelse skriven.
17:16 2017-12-1710:45 2017-12-10
* Djupa diskussioner angående banans design och spårlägen inför framtiden.
* Ombyggnadsidé är utlagd på hemsida.
17:29 2017-12-1011:05 2017-12-03
* Mätt lutningen och spänningen på banan och diskuterat värdena.
* Kontrollerat antal körsteg hos körreglagen.
16:47 2017-12-0311:24 2017-11-26
* Skruvat upp reläkort för spåren runt vändskivan.
* Börjat konfigurera repeater för internet.13:02 2017-11-24
D-link 1FA2 installerad i skåp.
14:10 2017-11-2411:00 2017-11-19
* Bibanan är klar (all matning)
* Lagat räls och väg in till industriområdet.
* Späningsmät bibanan ca. 16V, inga större späningsfall.16:23 2017-11-17
* Fixat ström matning till växelgata Höjervik-bibana - Morrsundet.
17:57 2017-11-1720:40 2017-11-15
* Permanent matning, korsväxel, växel 16, bibana14:00 2017-11-12
* Permanent matning, högra växelgatan, huvudbanan.11:02 2017-11-05
* Diskussion
* Höjder programmeringsspåret, arbetsbänk.

Besökare: 2
17:34 2017-11-0511:20 2017-10-29
* Programmerings boostern funkar ej.
* Testat med paneldekodern11:20 2017-10-22
* Spårat genmesamledare på Peco växlarna, från Lillviken till delningsplint.
* Städning.11:10 2017-10-15
* Torkade golvet efter en hel översvämning av lokalen.
Vatten ände in i hela magasinet och fikarummet.11:42 2017-10-08
* Trasigt pendlingsautomatikskort lagat.
* Elschema över pendlingsautomatiken påbörjad.
* Växelströmställare utbytt till ny på Lillvikens bangård.
* Pendelautomatik helt klar, testad.11:22 2017-10-01
* Reläkorten för pendlingsautomatiken installerat på spår: 4-6 (5)
* Allmän städning
* Återställt loketiketterna till pärmen.
* Ny LocoNet kontakt i magasinet - ej inkopplad.
17:40 2017-10-01


17:37 2017-09-28
* Filmade vändskivans startrörelser.
19:14 2017-09-2811:40 2017-09-24
* Programmeringsspåret ombyggt till nya serviceplatsen.
* Allmän städning.
16:58 2017-09-2415:00 2017-09-23
* Lödde in kabel så att en valfri trafo kan strömsätta sista LAN-Switchen i magasinet.
* Städade lite.
15:20 2017-09-2319:28 2017-09-21
* Sista? mätningarna av lokalen.
* Har videofilmat vändskivans startprocedur.
21:16 2017-09-2111:14 2017-09-17
* Lött klart pendelautomatikkort.
* Mätt lokal
* Provkört vändskivan med version 7 av programvaran, konstaterat att justering av inställningar krävs.

Besökare: 2
17:06 2017-09-1716:46 2017-09-16
* Uppdaterar vändskivans dekoder.
21:24 2017-09-1616:55 2017-09-10
Uppdaterade statistiken.10:00 2017-09-09
Besökare: 300
16:31 2017-09-0910:55 2017-09-03
Besökare: 3
17:36 2017-09-0315:34 2017-09-01
19:16 2017-09-01 Träningspass.11:15 2017-08-27
Kör övat.
Gjort rena lok och vagnshjulen.11:23 2017-08-26
Besök: 39
* Rengjort lok och vagnar.10:49 2017-08-25
* Monterade PWM modul på ett hus och det fungerar mycket bra.
13:03 Lunch
15:03
* Rengjort några hjul på vagnar.
19:18 2017-08-2512:32 2017-08-20
Besökare: 2
18:03 2017-08-2015:18 2017-08-19
19:53 2017-08-1911:24 2017-08-13
Besökare: 42
17:49 2017-08-13
11:04 2017-08-12
* 24V slingan blev överbelastad, Styrningen av gäst/fjärr dog samt hjärtstycke styrningen för
växlarna vid bron för att gå mellan bibanan och huvudbanan.
* Monterade och flyttade upp en körhållare från utökningsplankan till banans kant.

Besökare: 36
17:29 2017-08-1214:49 2017-08-11
Besökare: 9
19:38 2017-08-1109:17 2017-08-07 FS var här och testade brandvarnaren.11:34 2017-08-06
Vatten i hallen.
13:20 Ny regnskur och vatten vid tvätthon stiger.
Museet har ringt eftr FS, fått låna en mopp som jag tar upp vattnet med tills de kommer hit.
Robert
FS=FastighetsSnabben.
14:41 2017-08-06 FS var hit och för-kollade vad som ska göras.
14:45 2017-08-06 FS är på plats utanför.
15:20 2017-08-06 golvbrunnen funkar nu.
15:36 2017-08-06 Pumpbrunnen är rengjord, men botten följde med ur den så, museet/FS får kolla om det behövs en ny botten.
15:44 2017-08-06 Allt är klart angående FS, Torkar golven för att bli av med lukten.
16:45 2017-08-06 Golvmopp + hink återlämnat och golven är blöttorkat och klart för att få bort lukten.
21:50 2017-08-06 Loggar ut.13:18 2017-08-04
Besökare:31
18:16
* En rullstol var ner och vår ramp är trasig.
Jag frågade hur det var att använda rampen och svaret är:
För brant för att dra upp rullstolen och permobil skulle inte klara den lutningen, bäst hade det
varit med en vikbar trapphiss
va samma typ som inne i museet.
* Fick ett litet bidrag i bössan också.10:47 2017-07-30
17:29 Besökare: 62

* Hamnen / Morrsundets kameror är nu uppkopplade med nätverkskabel.
* IP nummer har uppdaterats så det ser ut så här nu:
192.168.#.## DMZ.
192.168.#.## Routern.
192.168.#.## Rocrail datorn.
192.168.#.## Orrbergets dator.
192.168.#.## Magasinets dator.
192.168.#.## Kamera Höjersvik.
192.168.#.## Kamera Morrsundet.
192.168.#.## Kamera Tunnel.
192.168.#.## Kamera Magasinet.
Datorerna är inställda att hämta IP nummer från routern (DHCP?).
* Byggde om infästningen för kameran i tunneln.
* Märkte upp stolarna med texten "Se bättre stol".15:52 2017-07-21
* Märkte upp lite sladdar.

Besökare: 1121:43 2017-07-19
* Dragit fram VDC24 så att en stepdown adapter ger lilla övervakningskameran stabil 12V
* Märkt upp den nya kabeln med 24V DC
Besökare: 311:05 2017-07-18
Undersöker rapporterade fel från den 15:e, vilket var:
Problem: Surr vid uppstart vid hållplatsen bibanan-Spårvägen.
Åtgärd: Inget sådant surr funnet, dock så låter vändskivan i 4 minuter då den inte var parkerad.
Problem: Kunde bara köra halva spår 6.
Åtgärd: Ändrade läge på brytaren för pendelautomatiken för spår 6 och lok/rälsbuss kunde köra igen.
* Drog om kablarna till LAN swichen närmast routern då den var monterad i ett service hål.

Besökare: 6711:05 2017-07-16
Besökare: 515:16 2017-07-09
* Reläkontak lillviken måste bytas. växel 2-3.
Besökare: 620:21 2017-07-07
* Lagade gästvredes gasvred, var löst.
* Uppdaterat Rocrail, JMRI och ESU programmen på Labb1 datorn.
* Installerat Seamonky och en del hjälp program på Labb1 datorn.17:53 2017-07-02
* Monterade upp 3St LAN swichar

Besökare: 1413:21 2017-06-25
* Kollade vändskivan med Rc (adress 7) och det kan köra på och av bryggan mot det vanligaste spåren.23:10 2017-06-24
* Gjorde dokumentations av inställningar i vändskivan, ser ut att fungera nu.16:00 2017-06-21
* RocRail kraschade 3 gånger.
* Bensin tåget funkar inte.

Besökare: 45 på 4 timmar.11:40 2017-06-18
* Justerade max hastigheten på vändskivan och spårpositionerna.
* Flyttat en nätverkswitch och dragit kabel.

Besökare: 216:09 2017-06-11
* Planeringsmöte

Besökare: 511:55 2017-05-14
* Hittat problematiken med industrispåret. Varför det blir Kortis i rakt läge för vxl 4a.
Lösning: är att skapa ett nytt isolering efter korset.
* Justerade strömplaten till vändskivan, så att vändskivan inte skapar kortslutning vid körning av skivan över polbrytareläget.
* Lödde om strömupptagning och isolerade de andra strömupptagningsblecken.16:57 2017-05-07
* Justerade några positioner på vändskivan.
* Diskuterade banans framtid.
* Skrev ut besöksstatistik.

Besökare: 417:21 2017-04-30
* Vändskivans värden i dekodern justerade, ser bra ut medurs.
* Pendelautomatikskort testat med lyckat resultat, för montering krävs 12V för att dra reläet.
* Bruna vagnarna till orange Rc smorda/rengjorda hjul (inte en dag förtidigt).19:35 2017-04-29
Testat lite på vändskivan.
22:36 2017-04-2913:35 2017-04-27 till 14:10 2017-04-27
El centrals kontroll 2 killar men egna nycklar.
Det är förberedande dokumentation av elsystemet i museet inför ombyggnationen.15:05 2017-04-23
Tågsläppet

Besökare: 19710:52 2017-04-20
PRO
Besökare: 4212:03 2017-04-17
* Rengjorde Rc-lok till loklekis.
* Skapat hylla för trasiga detaljer.
Besökare: 2411:00 2017-04-16
* RH, döper om mina lok till 6000-Serien.
* Märkte upp vredet till vändskivansspårkrans.
* Skrev ut nya lok listor.08:35 2017-04-13 RH
08:48 2017-04-13 Uppdaterar ägare av lok i Rocrail & printat nya listor. 09:00 2017-04-13
09:10 2017-04-13 Provkörde med min PAD lite. 09:41 2017-04-13
15:07 2017-04-13 Avslutat för dagen.
Besökare: 528 på hela påsklovskörningen.15:21 2017-04-09
* Fixade lite i Rocrail angående vändskivan.11:12 2017-04-02
* Kollat Vändskiva, skrivit E-brev ill Anders (skaparen av vändskivedekodern)
* Kollat spåret in till industriområdet.
* Johan har växlat in 23Kr från gamla mynt till nya, vi har en hel del kvar (323Kr) att växla in.
* Byte bort en 13.8V trafo då den som satt där dog för oss.19:08 2017-03-30
* Växlar funkar igen, varför vet inte.
* Rocrail pill.11:23 2017-03-26
* Slutmonterat lyse i växelställverket.
* 12V agg för växlar och paneler (ej den stora) är kaputt.
* Bytte Nätagg, för att 12V för växlar & paneler dog. Nu sitter det ett 13,8V 3A nätagg lödd med mätaressladdarna från en av multimetrarna.
* Drog ut PDF:er för att få alla loken i färg.11:20 2017-03-19
* Uppdaterat vändskivans strömupptagning till spåret på skivan.
* Justerat in höjden på spåret på skivan till omkringliggande spår.
* Smörjde upp snäckväxeln.

Besökare: 116:12 2017-03-17
* Kontrollerade vad som "skorrar" när vändskivan rörsig och det är blecken som tar upp strömmen till rälsen på vändskivan.
* Justerat det linjära glappet till så litet som möjligt.
* Fjäderbelastar motorvaggan med snäckdrev för minska glappet kugghjul-snäckdrev.16:47 2017-03-16
* Skrev ut ny loklista på papper. 1ex häger på anslagstavlan vid huvudströmmen, 1ex finns i magasinet vid lampan, 2ex på fikabordet.11:15 2017-03-12
* Vändskivan lägger spårlägena rätt med styrning från stort handtag.
* Adresserna till vändskivans spårlägena är dokumenterade.
* Tagit fram en instruktion på hur man använder vändskivan med stort handtag.
* Uppdaterat Rocrails stillmall för loklistan så att funktionslistan INTE bryter designen på listan.
* Lagt in nya lok i Rocrail.
* Ändrat adressen på lok som hade adress 3.
* Utdragsspåret Höjersvik har får brytbar matning.
* Hittat felet varför bocken inte lyser.

Besökare: 3, rekryterat 2 till vännerna.21:59 2017-03-09
* Vändskivan fungerar till ~95% nu
* Anslutet en summer via en strömbrytare för återkoppling när man programmerar vändskivans dekoder, i normalt körläge är den AV.

Det som fungerar är att stega med knapparna, i vissa lägen tappar den bort sig, om man i då går till nollpunkten där sensorn sitter så kommer dekodern i fas igen.
Programmet i dekoder för vändskivan fungerar näst helt, vi måste koll lite mer på det som felar.
Ni är välkommen att börja testa att köra med knapparna som hänger i hörnet vid stora panelen.11:09 2017-03-05
* Felsöker 12V.
* Test av bromsmodulen som Rasmus fixat.
* Helt separat matning för belysningen 12V.
* Diskuterade om att framtida pallar ska vara 10-15 cm höga.
* Spårvägens temporära lösning borttagen, kablar är kvar men transformatorn återställd i verkstaden.

Vad som gäller vändskivan, så är följande.
Kransen går att använda.
Den gamla dekodern är bortmonterad, motorn är utbytt till en stegmotor.
Problem att det inte fungera nu är att

Rasmus och Robert förmodligen har hittat en bugg i programmet. Eftersom vi är Beta-testare, så har det skickats info & film, Till projektet.

Besökare: 711:17 2017-02-26
* Fixade belysning i fabrikslokal.
* Lagt in fler lok i Rocrail
* Fixat en temp-lösning för att köra spårvägen.

Besökare: 1113:01 2017-02-23
* Städade11:35 2017-02-19
* 12 Volten på Höjersvik har numera en ny matning.
* Vändskivan omprogrammerad, tester visar på en trolig bugg med antalet steg som stegmotorn måste gå för ett helt varv.
* 3 skydd uppsatta vid det 5-spåriga magasinet i tunneln längs linjen.
* Spår rengjort.
* Vagnar till orangea RC rengjorda.
* Dekoder i vagn till orangea RC't fått adress 7.

Besökare: 908:59 2017-02-17
* CAD - Hela stora panel är klar.
* Har gått igenom alla 60(30*2) positionerna i växeldekodern och bokfört det.
* Växeldekodern är klar för att börja lekas med - TYP :-)
* Fixade färgutskrift på eventlapparna & satte in dem i fickor.15:43 2017-02-16
* Bytte nollpunktsindikator på vändskiva till en som tillåter bättre justeringsmöjligheter.
* Vändskivan är spårlägesprogrammerad och kontrollerad av vilka spårlägen som är användbara på går.
* Spårtest boggyn är upprustad.
* Trälist fastsatt.
* CAD:at spårplan, ej klart.15:14 2017-02-12
* Kollat funktioner hos lok
* Ställt in en DCS100 som ren Booster och märkt upp den med en tejp med odet "Booster" på.
* Bytt batteri i 2St DCS100

Besökare: 3
19:16 2017-02-09
* Fixat i Rocrail13:16 2017-02-05
* Undervisning i vändskivedekoder.

Besökare: 914:16 2017-02-03
21:08 2017-02-03
* Vändskivedekodern är uppkopplad rent fysisk, men mjukvaran i den verkar inte riktigt kry.10:43 2017-02-02
11:34 2017-02-02
* Stegmotor monterad på vändskiva, dekodern behöver nya inställningar efter uppdateringen till version 5.Stegmotorn går troligen i halvsteg och har upp & ner justering av hastigheten.12:16 2017-01-29
* Installerar upp en Windows7 maskin för senare test av att ha den som server.
* Installerat lyse i "banverkets" lokstall vid huvudströmbrytaren.

Besökare: 116:51 2017-01-28 Lördag
* Plockar ner vändskivan för mätning.
* Monterade upp skivan med ny kabeldragning.13:50 2017-01-27 Fredag
* Ove visade banan
* Mixtrade med loketiketter.

Besökare: 411:04 2017-01-26 Torsdag
* Ove visade banan.
* Betsar gästkörvredet.
* Gjorde gästvredet mer servicevänligt.

Besökare: 315:57 2017-01-22
* LED list installerat i industrihus profil.
* Möte angående vad som ska göras.
* Hittar att bara en 24V stabb är i bruk.

Besökare: 216:27 2017-01-21
* Uppdaterat mjukvaran i vändskivedekodern till version 5.
* Skrivit ut en loklista som ligger vid skärmen i magasinet.

Besökare: 013:03 2017-01-19
* mek med vändskiva, stegmotor svag.

Besökare: 015:22 2017-01-15
* Vändskiva är permanentat matad direkt från 24V bussen i anläggningen.
* Snäckväxel monterad och intrimmad (borde vara i alla fall)

Besökare: 017:50 2017-01-07
* Improviserad körning

Besökare: ca. 10

 
22:50 2016-12-15
* Gästvred ombygget för att passa informationsfoldern bättre, gästvred testat och fungerar efterombyggnad.

Besökare: 010:49 2016-12-15
* Vändskiva snurrar fint nu, behöver justera/programmera om spårlägena.
* Flyttade nätverksswitchen till rätt ställe.

Besökare: 015:33 2016-12-11
* Polvänt ledningarna för Röd/Grön lysdioderna på gästpanelen då
* Felsökt vändskivemotorn, den går fint.
* Kapat fot till bocken.
* Börjat tankegången på hur rotation av reklampelaren ska kunna ske.
* Börjat kolla efter system för att styra lampor
* Växelgatan på bibanan är nu permanentmatad.

Besökare: 217:15 2016-11-27
* Felsökt samtliga tåg och spår på bibanan. (Mätt motståndet, inget fel hittat.)
* Tagit reda på fysisk storlek och farad på kondensatorerna i bibaneboostern. (22mm diameter,4700uF)
* Tagit reda på fysisk storlek och farad på kondensatorerna i huvudbane centralen. (25mm diameter,5600uF)
* Kommit fram till att kondensatorerna bör bytas som ett försök att få bibanan att fungera mer tillförlitligt.
* Även centralernas kondensatorer bör bytas då de är lika gamla.

Besökare: 215:55 2016-11-26
* Målade skogsgrönt på skärmstativet vid Orrberget.
* Kollade av _när_ BT enheten inte längre är stabil på LocoNet.

Besökare: 021:04 2016-11-25
* Snyggat till bland kablarna.

Besökare: 018:00 2016-11-23
* Lött anslutning till 24V16:06 2016-11-20
* Pulpet rensat på komponenter och kabel.
* Uppmärkning på panel
* Felsökt booster.
* Konfigurerat om Rocrail.
* Rocrail stresstestad, löst vi första anblick.
* Rengjort växel 13.
* Rengjort växel spår 3-4, huvudbana, mot MDT.

Besökare: 121:11 2016-11-18
* Rengjort vändskivan
* Troligen optosensorns kontakt trasig, skivan går oavbrutet runt , runt.15:47 2016-11-13
* farsdag körning
* Hade problem med booster på bibana.
* Hade problem med trafo på bibana.
* Rocrail server dog/kraschade, tappade lok i klienterna.

Besökare: 15-30 (Det var ingen av "talarna" som räknade)16:50 2016-11-06
* Morrsundet - växlar finns i RocRail.
* Sopat mattan.
* Nya drivrutiner installerade för vändskivan.
* Försök till att få till vändskivan.
* Gjort rent spårvagnsspåtet, längs in i lokstallet.13:43 2016-11-04
* Fixade en bättre lösning för att låsa skärmen vid Orrberget.
* Har tagit gjort lite grader (som blev vid borrning & gängningen) och byt till kortare låsskruvar i snäckväxeln.
* Fick kladdpapper av maskin & verktyg i samband vid köpet av korta låsskruvar.22:33 2016-11-03
* Fixat ljud kommunikation med hjälp av PicoPhone.17:18 2016-10-30
* Fixat Doltmagasin Första växeln
* Fixat med vändskivan
* Gjort rent spårvagnen
* Gjort rent spåren.

Besökare: 412:00 2016-10-23
* Tog ner en gammal kamera.
* Flyttade D-link kameran till gamla kamerans plats för bättre kameravinkel.
* Förnyar Rocrail.11:03 2016-10-16
- Bra att veta (bör fixas) -
* Byte av alla växlarna + motorer i hamnen.
* Nytt handhavande i Orrbeget:Slå av strömbrytare vi problemväxeln, lägg om växel, slå på strömbrytaren igen.
* Provkört banan.

Besökare: 3523:01 2016-10-15
* Byggde hylla till datorn i magasinet
* Byggde hylla till datorn vid Orrberget
* Fixad till ett stativ för skärmen vid Orrbeget
* Flyttade ett körhandtagshållare.

Besökare: 011:32 2016-10-09
* Installerat nu vändskivedekoder och gjort inställningar.
* Dock konstaterat att det behövs snäckdrev för att motorn inte ska dras bakvägen.
* Lagt in tåg i Rocrail.
* Bestämt vilka nätaggregat som ska köpas.

Besökare: 1020:26 2016-10-08
* Magasinet har nu en dator som fungerar för att se video från kamerorna.

Besökare: 021:00 2016-10-06
* Testar en dator till magasinet.
* Bytte skärm till en lite mindre vid Orrberget
* Magasinet har en dator på gång för video.

Besökare: 015:01 2016-10-04
* Utdragspåret är helt driftsatt och funktionskollat. Dock så manöver för rälet är inte gjort.

Besökare: 7
17:23 2016-10-02
* Monterat tillbaka pendlingsautomatik
* Smörjt växlar
* Utdragnings spåret. Sista etapp ej installerat.

Besökare: 812:51 2016-09-25
* Växeln i tunnel (uppspårsväxeln) rengjord på växeltungerna så att den fungerar igen.
* Lödde in permanent matning
* Förberedde för LocoNet till vändskivan
* Skrev ut adresslista.16:05 2016-09-23
* Ställt in D-links video övervakar program så det loggar in själv.
* Orrberget fick Seamonkey in lagt som webbläsare och kan även skriva ut på skrivaren i fikarummet.
* Ip nummer till IP-kamrorna runt banan:
Tunnel: 192.168.2.4
Magasin: 192.168.2.9
Hamn: 192.168.2.1009:05 2016-09-22
* Lagt in Seamonkey som webbläsare för att den har en inbyggd editor som gör det lätt att skapa körlistor till olika event.
* Skapar ett dokument som visar hur man skapar en loklista för ett event.
* Fixat el lokal html-start sida med lite admin länkar så att man lätt når enheterna på LAN:et.
* Monterade upp stegmotorn till vändskivan.16:52 2016-09-18
* Fixat d-link kameror.
* Satt upp en dator i Granholmen.
* Rocrail installerat i Granholmen.
* D-link kamerornas programvara installerat i Granholmen.
* En gammal kamera nermonterat, alla urkopplade.Saker som inte fungerade i Lördags.(17-9-16)
* Växel i Orberget mot bron
* Växel uppspår* Växel höjersvik 2-3 utfarten.12:25 2016-09-15
* La in nya bilder i Rocrail.
* Monterade upp en D-link kamera.15:44 2016-09-11
* Numrerat körhandstagsplatserna.
* Testat alla körvreden, skapat ett exel-ark
* Hårdtestat banans genom körning.17:16 2016-09-04
* testa dlink kamera
* Testkört anläggningen.
* Gas för spårvagn slutat fungera.
* Ev. dekoder för att driva spårvagnsspåret.13:42 2016-08-28
* Balast är lagd runt de utbytta växlarna.
* Spårvägen har fått nytt gasreglages och spårvagnen har fått hjulen rengjorda.
* Lödde 4-poliga relän på de nya PCB:a.
* Gjorde en ny skylt till fikarummet.11:03 2016-08-26
* La in auto synk av filer på datorn mot USB minnet i routern. Synkar bara i uppstart av Windows,det går att manuellt synka filerna med genvägen "Synka Dator mot USB minne i routern".13:58 2016-08-14
* Försök till repatage av spårvägs gasreglages. Vattenskadat. eventuellt byte till annat DCstyrning.
* Städat, sorterat saker.
* Fortsatt arbete på gibabitnät.
* Nya växlaren fullt elektrisk inkopplade.
* Nya växla har fått stöd under.
* Uppdaterat lokadresser i rocrail.17:17 2016-08-12
* Tog bort ståltråden som användes för att guida tp-kabel upp till server rummet i museet.12:30 2016-08-07
* Problemväxlarna är utbytta och provköra. Elmotor ej inkopplat.
* Rocrail kan nås på IP# 192.168.2.3
* TP-kabel dragen och fungerar mellan fikarummet och modelljärnvägsrummet.
* Rocrail över wifi fungerar* Backup-USB minne är nåbart i Windows under Z:* Påbörjad dragning av kabel för internet från publika nätet.17:10 2016-07-31
* RocRail fungerar trådlöst.
* Bokhylla uppsatt.
* Bilder till RocRail klart.
* Buggfix programmeringsspår.
* Förberett för byte av växlar.
* Bytte bort pappskiva till plastskiva för gästlokskörning på stora panelen.19:29 2016-07-13
* Torkar upp vatten från ösregnet pga att det var stopp i brunnen vid trappen.
* 21:12 2016-07-13 Fastighetssnabben dök upp.
* Avfuktare uppstartad 22:04 2016-07-1317:15 2016-07-10
* Dokumentation av korsväxlar klar i analog form.
* LocoNet indraget till fikarummet
* Fått igång RocRail, inställningar: controller=loconet, device=com4, baudrate=57600,type=locobuffer, cts flow=true, gbm16xn=false
* 12V stab framdragen till lämplig plats under Höjersvik
* Säkring av programmering klar
* Programmeringsspår/ spår 8, Permanent matat, nya relä inkopplade, vxl i säkert läge vid brytare i programmeringsläge.
* Borttagna brytare i huvudpanelen.
* Kapat av vassa skruvändar.12:29 2016-07-03
* 24V styrning prog /normal spår.
* Dokumentation vid korsväxel.
* Allmän rensning av kabel.
* Undersökt källarens WiFi.
* Anlitat Thomas som växelbytarinstruktör.
* Uppdaterat spårplan Rockrail.16:09 2016-06-26
* Felsökt strömlöst parti i korsväxlarna
* Hittat lös tråd som lötts in och konstaterat att en växel inte strömsätts i rakt läge.14:40 2016-06-24
* Monterade in tre nya LocoNet uttag inkopplat/monterat.
* Märkt upp all LocoNet kabel med tejp etiketter.
* Städat18:30 2016-06-21
* Börjar med att dragit kabel för programmeringsspåret.
* Lokaliserat kablar.
* Klippt fler kablar till gamla manövreringen för linje. De 4 vreden.
* Efter 9 timmars drift, 14V dog. "Trasig glassäkring" 5A12:39 2016-06-19
* Ett nytt LocoNet uttag är inkopplat/monterat i närheten till bron.
* Bytt och fäts TP-kabel för gästvred.
* Matning spår 4-6.
* Rensat huvudpanelen från överblivna brytare.
* Konstaterat kortslutning Granholmen, okänt fel. - LÖST
* Lagade el-glapp i rälsskarv vid kurvan - publikdörren.12:01 2016-06-18
* Gjort schema över gästhandtaget som det ser ut just nu.
* Kopplat in automatiken under stationen i plintar och funktionstestat.
* Kopplat in av misstag urkopplad spårström i växelgatan mellan infart, spår 1, 2 och 3 vid stationen.
* Konstaterat att en del av långa kurvan på bibanan är strömlös. (sträckan direkt efter stationen mot Orrberget.)
* I övrigt är det problem med strömmen på delar av bibanans strömförsörjning på stationsområdet.14:47 2016-06-12
* Monterat upp nya RJ12 paneler men inte kopplat in dem.14:46 2016-06-10
* Bytte RJ45 jack i gästpanel till ett glappfritt.18:13 2016-06-07
* Gäst handtaget fungerar just nu utan funktionerna, då direkt inkoppling gör något med handtaget så att det inte går igång riktigt. Kommer att sätta Peco växel motor ovanför knapparna och stöttestag ner till knapparna.12:07 2016-05-29
* Felsökte gästkontroller
* Påbörjad stationens el.
* Städat11:47 2016-05-22
* Gästkontrollern klart utan lyse & tuta, inväntar svar om modda handtaget.
* RocRail installerat
* Inkoppling av ström till Buskhyttan klart
* Förberett inkoppling av säkerhetsrelä för programmeringsspår.11:59 2016-05-21
* Återlöddt klippta kablar & klippt kablar till rätt växel.
* Säkrar upp knappar för kryssväxlarna i uppförsbacken mot upp/ner spåret.
* Kopplat in reläkortet till korssväxlarna.
* Påbörjat inkoppling av ström till Buskhyttan10:45 2016-05-08
* Fixade en bygglig på spår 3 i magasinet
* Matning till spår 7
* Monterade upp diodkort som låg lösa i huvudpanelen.
* Åtgärdade lödningsfel i orrbergetspanel.14:20 2016-05-01
* Städning
* Lagade dubbelkapning
* Började att planera för säker omläggning av kryssväxlarna17:14 2016-04-24
* Vändslingan nästan klart.
* Dokumenterat spår 8 Normal/Programmeringen16:17 2016-05-08
* Förstärkt ström i spåret mot väggen i A2, A3, A4
* Dragit fram ström till D4 under magasinet
* Fortsatt med städning av verkstad och under anläggningen.
Published on 2017-11-20, 20:16:23.
Last updated on 2021-04-04, 12:52:08.
 
ZooooooooooooooMA